• Pohjoismaiden suurin itsenäinen vannetoimittaja.
You need to update your browser!
Your current browser doesn't support all functions on this website, we highly recommend you to upgrade to a free, modern browser like Google Chrome, Safari, Chromium Edge or Firefox.

Yhteiskuntavastuu

Ympäristövastuu
Mahdollisimman vähäiset toiminnasta ympäristölle aiheutuvat vaikutukset hyödyttävät kaikkia. Siksi on tärkeää ajatella aina pitkäjänteisesti ja toimittaa korkealaatuisia tuotteita, joilla on pitkä käyttöikä. On myös tärkeää kierrättää käytetyt tuotteet. Lisäksi on suotavaa työskennellä ennaltaehkäisevästi ja resurssitehokkaasti harkittujen liikenneratkaisujen, jätehuollon ja energiankulutuksen kanssa.

Erikoisvanteet noudattaa EU:n REACH-asetusta (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) ja sen kemikaalilistaa. Tällä pyritään seuraamaan ja kontrolloimaan vaarallisten kemikaalien käyttöä EU:n alueella.

Yhteiskuntavastuu
Erikoisvanteet työskentelee jatkuvasti myös yhteiskuntavastuullisten kysymysten, Corporate Social Responsibility - "CSR", parissa. Noudatamme ISO 26000 -standardin mukaisia seitsemää perusperiaatetta: organisaation hallintotapa, ihmisoikeudet, työelämän käytännöt, ympäristö, oikeudenmukaiset toimintatavat, kuluttaja-asiat sekä yhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteisön kehittäminen.